Indlæg: Bestyrelsesreferater FSK/23614   

Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
referat generalforsamling ftk 2015


jonny jacobsen (jj) sven nyholm (sn) ole kold (ok) michael barsø (mb) lars fisker (lf) carsten eriksen (ce) generalforsamlingen (gf)

1. jj bød velkommen. bestyrelsen foreslog ole pedersen som dirigent. der var ingen modkandidater. ole kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
herefter blev gf suspenderet og vi over til spisning.

2. op bad forsamlingen om at lytte til beretningen, og stille evt. spørgsmål senere. jj fremlagde sin beretning. se kopi af beretning. beretning blev godkendt.

kaj spurgte til bornholm tur vedr sannes camping, svaret var at det kommer senere.
palle spurgte til afkast fra tryg, hvad det indebar. jj redegjorde for hvordan det hang sammen.


3. ole fremlagde regnskabet, og omtalte inventar liste. regnskabet blev godkendt.

palle m, spurgte rengøring i klubhuset.

4. kontingentet blev uændret

5. op bad gf om at vælge 3 stemmetællere, valgt blev palle m, steen rasmussen og bo sørensen.

1. forslag , tegnings regel omkring klubbens økonomi. ole fremlagde denne.
denne blev vedtaget.

2. forslag, michael nr 118, bestyrelses medlemmer vælges direkte på gf, 2 forslag til
klubaften, tages under evt. jj redegjorde for hvordan bestyrelsen sammensættes i dag, og det virker harmonisk. steen rasmussen, fremlagde at der kunne være en ulempe, hvis der var flere der gik samtidig bla formand og kasserer. gajol, nævnte hvordan vedtægter ser ud i dag, mht. valg af bestyrelses medlemmer. der lev stemt ved håndsoprækning. gf stemte nej til forslaget, derfor frokastet. 2 stemte ja.

3 forslag fra steen rasmussen om donation til elsesminde,ouh , samt kræftramte
børn. bestyrelsen fremlagde et a-lternativt forslag til dette, med en donation til
elsesminde. steen redegjorde for sit forslag .jj redegjorde for bestyrelsens
a-lternative forslag. flere medlemmer gav deres mening til kende, både for og imod.
der blev stemt ved håndsoprækning omkring begge forslag.
steens forslag blev ikke vedtaget, bestyrelses forslag blev vedtaget. 30.000 dkr til
elesesminde.

4 forslag kurt fra svendborgs forslag omkring bornholmertur/tilskud. klubben giver tilskud,hele første halvår af 2015, samt beløbs størrelse. der var livlig debat og flere synspunkter og kommentarer, både for og imod. sven fremlagde bestyrelsens synspunkter. forslaget blev sat til afstemning, kurt ønskede skriftlig afstemning. resultatet afstemning blev 44 nej, ja 5, blanke 5.
forslaget er forkastet.

5. forslag der er indkommet, drejer sig om inddrivelse af noget af vores grund til cykelsti. bestyrelsen foreslår at der stemmes nej. der var flere indlæg fra gf. det blev vedtaget at give bestyrelsen bemyndigelse til at arbejde videre med opgaven.

6. valg af bestyrelsen. bestyrelsen indstiller søren salling, og david nielsen. der var ikke andre der ønskede at indtræde, så de blev valgt. 2. suppleant skal vælges, da uffe havde trukket sig.. bo sørensen blev valgt, de øvrige blev genvalgt.

7a. uddeling af gavekort bla. til udtrædende bestyrelses medlemmer, lars fisker og peter
kristiansen. uddeling af top 10-pokalen, gik til peter kristiansen på en hø på 5,02 kg
fanget i lillebælt under en trolling konkurrence.

7. evt. der var forslag til evt. klubaftner, bla peter vejr, og viking. der arbejdes altid med nye forslag til klubaftener. bo omtalte tonen på vores forrum. facebook blev nævnt som en løsning. jj informerede om samarbejdet med de andre klubber om at hjælpe med en stor fiske konkurrence.
Indsendt af  Jørgen Müller  den  22. februar 2015 kl. 14:41:07

Gå tilbage
Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar       Send en kommentar
Gå tilbage

Til toppen af siden!


Skælskør motormarine.
Danish Lure
Savagegear
ABU Garcia
Herning Trailer og Bådcenter
Tempo Både og udstyr
Mercury Marine
Raymarine
Tryg Forsikring
Dalager Maskinfabrik
Honda Shoppen
Garmin Elektronik
Palby Marine
West Bådudstyr
Stenteq Marine
Köp Båt i Sverige, Svenska Kronor, Varberg-Svreige, Tel: 004634016805
VHF skolen
Fiskekort for småbådsfiskere
watergames, sejlerskolen for dig.
Islev Carshine
Navisco
Columbus Marine
daiwa fiskeudstyr
Mercury Parts
Pro-Safe
L H marine
Grizzly fiskeudstyr
Elektriske spil
Søredningstjenestens webside
Simrishamn Trolling

 
Tilmeldte:   1582